VERANDEREN DOOR LEREN!

MINDFULNESS & AGILE
voor particulieren en bedrijven

MINDFULNESS & AGILE

HOE WERKT MINDFULNESS PRECIES?

MINDFULNESS IS OPMERKZAAMHEID VOOR WAT JE IN HET ‘HIER EN NU’ ERVAART. Tegenwoordig is onze aandacht veel naar buiten gericht en met name op de toekomst en het verleden (wat we allemaal moeten doen of moeilijke situaties) in plaatst van op onszelf. We zijn niet meer opmerkzaam van wat we nu ervaren en hoe we ons voelen. We reageren vaak vanuit onze automatismen die niet altijd behulpzaam zijn en niet vanuit bewuste keuze. We leven als het ware op onze automatische piloot.

Aandacht

Waar je aandacht is, daar ben je. Mindfulness leert je aandacht te richten op het ‘hier en nu’. Door vaker je aandacht te sturen leer je je geest te managen, zodat je afstand kunt nemen van de spinsels in je hoofd en beter kunt focussen. De geest wordt rustiger en helder

Inzicht en helderheid

Mindfulness geeft inzicht in je automatische (denk-)patronen en reacties. Het leert je signalen in je lichaam te herkennen en te erkennen zodat je stressprikkels eerder en beter opvangt. Er ontstaat een hogere mate van bewustwording en je kunt beter je grenzen bewaken

Bewuste keuzes

Je leert bewust keuzes te maken in plaats van automatisch te reageren zodat je anders omgaat met gedachtepatronen en reacties die niet behulpzaam zijn. Je leert nieuwe manieren om adequater te reageren op potentiele stressfactoren zoals veranderingen en onaangename situaties

Verandering in de hersenstructuur

Onderzoek heeft aangetoond dat mindfulness de hersenactiviteit beïnvloedt en de hersenstructuur positief verandert, zodat de hersenen op een andere manier gaan werken

MINDFULNESS OP HET WERK – STRESS HOOFDOORZAAK ZIEKTEVERZUIM

DE WERELD OM ONS HEEN VERANDERT EN DAARMEE OOK ONZE MANIER VAN WERKEN. Dit vraagt veel van je bedrijf en je werknemers:

  • Omgaan met veranderingen
  • Altijd gefocust zijn en overzicht hebben
  • Snel schakelen
  • In wisselende teams werken
  • Altijd bereikbaar zijn
  • Out of the box denken
  • Snelle beslissingen nemen

Dit levert de nodige stress, werkdruk en ongemak op waardoor zelfs de gehardste werknemers kunnen omvallen. Nu volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie stress een van de hoofdzaken van ziekteverzuim is geworden, is het absoluut nodig om mentale veerkracht op te bouwen. Ruim een op de drie Nederlandse werknemers heeft regelmatig last van stress op het werk en een op de zeven werknemers krijgt een burn-out. Organisaties zoals LinkedIn, Coca-Cola, Google, Gemeente Amsterdam, Facebook en Samsung omarmen de mogelijkheid om hun werknemers met mindfulness bezig te laten zijn om zo de stress te verlagen, de uitval terug te brengen, de productiviteit te verhogen en vooral het geluk van de werknemers boven alles te brengen. Tenslotte zijn het je werknemers die je bedrijf tot een succes maken.

Mindfulness op het werk als basishouding (way of living) binnen je bedrijf. Dat is iets anders dan gezamenlijk een yogasessie doen. Het gaat om het zorgen dat mindfulness en bewustwording leeft in alle praktische activiteiten. Van een werkbespreking tot het aangaan van een nieuw project. Van het opruimen van je bureau tot het behalen van deadlines. Volledige focus van je aandacht op het hier-en-nu. Het is bewezen dat het toepassen en integreren van mindfulness op het werk leidt tot minder ziekteverzuim, meer veerkracht, meer creativiteit, betrokkenheid en zelfs een toename aan productiviteit.

MINDFULNESS OP HET WERK – VERANDEREN DOOR LEREN! is een unieke maatwerk training die speciaal ontwikkeld is voor op het werk. Deze training biedt vele voordelen voor je bedrijf en je werknemers en is een must voor iedere vitaliteitsprogramma. Lees meer over deze unieke training en vraag vrijblijvend een gesprek aan.

HOE MINDFULNESS & AGILE ELKAAR VERSTERKEN

MINDFULNESS & AGILE VERSTERKEN ELKAAR. Agile werken is relatief nieuw in Nederland en in opkomst. Bedrijven zoals Google, Spotify, Eneco en ING Nederland hebben agile al geadopteerd. Agile betekent snel kunnen inspelen op veranderingen. Het is een manier van werken waarbij zelfsturende multidisciplinaire teams samen veranderingen omarmen en op creatieve manier kort en cyclisch werken. Bij agile draait het allemaal om focus, de juiste keuzes maken en continue leren. Bepaalde agile elementen ondersteunen dan ook mindfulness maar andersom versterkt mindfulness weer het agile werken.

Agile werken betekent namelijk een andere mindset van de organisatie en haar werknemers, waarbij oude gewoontes en patronen worden losgelaten en een nieuwe open en communicatieve cultuur wordt gecreëerd. Een grote verandering die veel van de organisatie en haar werknemers vergt en niet altijd gemakkelijk is.

Dit levert vaak veel druk en stress op en heeft invloed op de performance, creativiteit en productiviteit. Mindfulness biedt hierin uitkomst en ondersteunt en versterkt juist het agile werken. Het is wetenschappelijk bewezen dat mindfulness rust, focus en helderheid brengt en de oude gewoontes en patronen doorbreekt. Door mindfulness & agile toe te passen en te integreren in de dagelijkse werkzaamheden wordt de stress verlaagd, de creativiteit verhoogd, de onderlinge samenwerking en het vertrouwen verbeterd en leidt het tot een betere performance en welzijn van de werknemers.

MINDFULNESS OP HET WERK – VERANDEREN DOOR LEREN! is uitermate geschikte training voor agile organisaties en biedt vele voordelen voor je bedrijf en je werknemers. Lees meer over deze unieke training en vraag vrijblijvend een gesprek aan.